Dansövningar och teman

– lekfulla övningar mot självinsikt

De fem rytmerna

Gabrielle Roth´s: Flödande, staccato, kaos, lyrik och stillhet. Livets naturliga rytmer som finns runt om oss och där varje rytm har något särkilt att lära oss. I flödande får vi ta emot den feminina lärdomen, i staccato utforskar vi den manliga, i kaos integrerar vi dessa båda. Lyriska är rytmen för självinsikt i vilken vi upplever vår frigjorda själ. I stillhet begrundar vi mysterier som genomsyrar varje aspekt av universum – inklusive vår själs djupaste vrå.

Att dansa årshjulet

Från att sätta fröet på våren till blomning på sommaren, skörd på hösten och inventering och nya visioner på vintern. Att dansa året påminner oss om ett människoliv med våren som barndom och knoppning för att gå in i pubertet och bli vuxen – sommar – som övergår i mognaden – höst – för att slutligen möta ålderdomens vishet och den slutliga vilan för att ånyo pånyttfödas…livets eviga kretslopp. Varje fas lika viktig för helheten.

Kroppen, ditt heliga tempel

”Om du inte tar hand om din kropp, var ska du då bo” (keltiskt ordspråk). Vi trycker på skelettet och blir medvetna om vår kropps uppbyggnad, dess stomme. Vi smörjer våra leder med rasslande ”benknote-dans” och mjuka roterande rörelser. Vi skakar, vibrerar…och utforskar alla sätt som vår kropp kan röra sig på, lekfullt, lustfullt, kraftfullt…till inspirerande rytmer.

Våra älskade känslor

Vi välkomnar dem alla och uttrycker dem i dansen till sensitiva toner och rytmer. I dom fria rörelserna väcks dina känslominnen som göms i din kropp. Upp till ytan dansar vi våra rädslor, vår ilska, vår sorg och givetvis våra glädjeyttringar och kärlek! Känslor är som barn som vill bli bekräftade och accepterade. Till musik som berör och väcker gläntar vi på inre dörrar och lever ut våra känslor.

Vår inre kvinna & inre man

Hitta balansen! Låt din inre kvinna och man leda dig – i kärleksfullt samspel. Då blir ditt inre barn ett lyckligt och tillfredställt barn i sin tillit att det blir väl omhändertaget. Detta är bilder du kan skapa och dansa och härigenom uttrycka den dynamiska balansen mellan yin och yang. En tydlig inre kvinna och man visar dig vägen till dina gränsättningar och lusten att utforska och vidga dina möjligheter i livet. Vi utforskar samspelet yin/yang och uttrycker livets dans till rytmer som väcker och medvetandegör dem.

Dansa ditt inre barn

Det lilla, lekfulla, kreativa…det gåtfulla och mystiska… ta åter kontakt med barnets färgstarka värld och hela det som är trasigt. Här finner du nycklar till din fantasi och skaparglädje. Musikens värld tar dig till platser du minns…tryggt och lekfullt utforskar du med barnets nyfikenhet och förmåga att uppleva med alla sinnen. Du blir en sann nyskapare när ditt inre barn blir omfamnat och accepterad. Välkommen!

Kropp och sinnesövningar

Jag arbetar med kroppsmedvetande genom olika andningsövningar och lättare yoga. Genom olika sätt att värma upp kroppen som att klappa/massera igång den och värma upp den kroppsdel för kroppsdel. Vi dansar igenom kroppen och fokuserar på en del i taget till olika musik…hur känns huvudet nu…axlarna o s v. Jag använder även s k sinnesövningar och kreativa övningar som sjaldans, spegelövningar m m. Att skulptera med kroppar är sinnligt och kreativt…att bli ledd med förbundna ögon till musik kan vara en skön upplevelse. Att tona och använda rösten är en annan expansiv upplevelse, vi arbetar då med halschakrat – kommunikation och kreativt utryckande…att skriva och måla är andra övningar som lockar fram den intuitiva konstnären inom dig. Otaliga är sätten att utrycka dig med kropp och sinne, endast fantasin begränsar oss…och den växer ju mer vi dansar och rör oss fritt.

 

Som dansledare är jag öppen, lyhörd och nyfiken på mina medmänniskor. Lusten att dela de helande rytmerna, att väcka kroppar och sätta dem i rörelse är drivkraften. Jag plockar lärdomar ur livet och använder mig av dem i mina danskurser. Jag låter musiken inspirera mig att ständigt hitta nya vägar och uttrycksätt. På ett tryggt och lustfyllt sätt bygger jag upp dynamiken på mina kurser så att var och en vågar uttrycka sin individualitet och kreativitet samt utforska gränser. Du är välkommen att dansa med mig. Jag kommer gärna och håller en ”prova på” kväll/dag för grupper i olika sammanhang. Ring eller mejla för mer information.


 

 

 

 

 

 

 

 

Frigörande dans, dansövningar och teman

karinswanstrom@hotmail.com